Płocki Rocznik Historyczno - Archiwalny

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Płocki Rocznik historyczno - Archiwalny (Plock Yearbook of History - Archival)

ISSN 1426-4684

Rada naukowa: dr hab. Waldemar Chorążyczewski prof. UMK (Toruń), ks. prof. dr hab. Michał Marian Grzybowski (Płock), dr Tadeusz Krawczak (Warszawa), prof. dr hab. Norbert Kasparek (Olsztyn), prof. dr hab. Henryk Malewski (Wilno), prof. dr hab. Janusz Małłek (Toruń)

Kolegium redakcyjne: dr Tomasz Piekarski - redaktor naczelny, mgr Jolanta Leśniewska - sekretarz redakcji, dr Julia Mianecka - redaktor statystyczny, dr hab. Anna Maria Stogowska, dr Grzegorz Gołębiewski, dr Marcin Lutomierski

Problematyka pisma obejmuje treści z obszaru nauk humanistycznych ze szczególnym uwzględnieniem historii i archiwistyki. Stryktura publikacji obejmuje: artykuły, źródła oraz kronikę i recenzje. Tematyka czasopisma dotyczy przede wszystkim (nie wyłącznie) terenu Mazowsza Płockiego, Północnego i Zachodniego rozumianego jako region geograficzno - historyczny. Prezentowane opracowania dotyczą historii wspomnianego obszaru oraz archiwaliów z nim związanych. Na łamach czasopisma prezentowany jest również dorobek naukowy, wystawienniczy i popularyztorsko - edukacyjny Archiwum Państwowego w Płocku

Redakcja wprowadziła podstawowe zasady recenzowania publikacji, rekomendowane przez MNiSW. 

Tekst do publiacji powninien zawierać następujace elementy: autor/autorzy (afiliacja, krótka notka biograficzna, adres, e-mail oraz nr telefonu), tytuł, streszczenie i słowa kluczowe w jezyku polskim i angielskim, tekst podstawowy oraz bibliografię załącznikową.

Recenzenci w latach 2014 - 2015: prof. dr hab. Janusz Szczepański, prof. dr hab. Romuald Turkowski

Recenzenci w roku 2016: prof. dr hab. Janusz Szczepański, prof. dr hab. Romuald Turkowski, dr Andrzej Kansy, dr Grzegorz Welik

Recenzenci w roku 2017: prof. dr hab. Janusz Szczepański, prof. dr hab. Romuald Turkowski, dr hab. Zbigniew Karpus prof. UMK, dr hab. Janusz Gołota prof UWM

Rezenzenci w roku 2018: prof. dr hab. Janusz Szczepański, prof. dr hab Romuald Turkowski, dr hab. Zbigniew Karpus prof. UMK, dr hab. Dariusz Magier prof UPH

Recenzenci w latach 2019-2020: prof. dr hab. Janusz Szczepański, prof. dr hab Romuald Turkowski,  dr hab. Dariusz Magier prof. UPH, dr Grzegorz Welik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pliki do pobrania

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-03-31
Data publikacji:2016-03-31
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:T.Piekarski
Liczba odwiedzin:8147