Ochrona danych osobowych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Kto jest Administratorem Twoich  Danych Osobowych?

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archiwum Państwowe w Płocku, ul. Kazimierza Wielkiego 9b, 09-400 Płock, tel. 24/266-29-10 wraz z Oddziałami zamiejscowymi w Kutnie (ul. Zamkowa 4a, 99-300 Kutno, tel. 24/253-39-81) i w Łęczycy (ul. Belwederska 38, 99-100 Łęczyca, tel. 24/721-29-27).

Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Elżbieta Wituska

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: e-mail:  iod@plock.ap.gov.pl

Podstawa prawna i cel przetwarzania danych

Twoje dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przesłanki  prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora o której mowa w  art. 6 pkt 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) w celu realizacji zadań statutowych Administratora Ochrony Danych Osobowych.

Jak długo będą przechowywane Twoje dane?

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji zadań statutowych Administratora Ochrony Danych Osobowych, wynikający z przepisów prawa lub do odwołania zgody na przetwarzanie powierzonych danych osobowych

Komu mogą zostać ujawnione Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Archiwum Państwowego w Płocku oraz podmiotom udzielającym wsparcia Archiwum Państwowego
w Płocku na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia, a także podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Przysługuje Ci prawo do:

  • informacji o istnieniu monitoringu w określonym miejscu i jego zasięgu
  • dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania
  • prawo do żądania usunięcia swoich danych
  • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych
  • przenoszenia swoich danych
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych

Masz również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ustawy o ochronie danych osobowych, przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO).

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2018-05-25
Data publikacji:2018-05-25
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:T.Piekarski
Liczba odwiedzin:2975